Acıtır Yara Güneş doğduğunda yanımda kalır mısınSana doğdum, sana açtım ellerimi tutar mısınGözlerim gözlerini arzular, öyle çocuğum Güneş doğduğunda yanımda kalır mısınSana doğdum, sana açtım ellerimi tutar mısınGözlerim gözlerini arzular, öyle.. çocuğumAcıtır yara, tutar kolumdan, tutar kolumdan Sarar mısın beni, sever...