Alagöz

Alagöz Düşler üste alagözŞirin canım alagözHar göz can alagızYalan olur alagızAy ala gözYaman olur alagöz Bülbül gelir yas ileHalim oynar saz ileHer bakanda naz ileYüregimi çalagözAy ala göz ay ala…

TAMAMI »