Kategori: Vamp

Strek I Regningen

Strek I Regningen Eg visste ka eg ville ha,men det spørs om det va det eg kunne få.Sjangsen måtte eg jo ta.Ellers fekk eg ikkje svar før ittepå. Den gongen eg prøvde på nytt,og eg såg så alt for lyst på...

Nok Ein Sang Om Havet

Nok Ein Sang Om Havet Alle har vel drømmarom å setta seil,kryssa hav og strømmarmed aent enn ein mail,ri den kvite båre,– vind og salt i håret -,bare ta av gårde,aldri styra feil. Her e nok ein sang om havetnok ein...

Frokost Ved Sonne

Frokost Ved Sonne Me låg ner me Sonne ein sundag i maidrakk frokost i ro og i mak.Sjøen sto blanke og blå og stand byog dassmorten slo nåken vak.Og drøsen gjekk fredig i trav og galopp,med radla om Rom og Hong...

Måne

Måne Jeg kjenner deg, måne,som står ved ditt speilbak den fjerneste blåneog filer ringfingerneglmed ditt ansikt vendt bortfra de talløse menn,som du hildret med morilddu slukket igjen. Jeg kjenner deg, månesom står ved ditt speil.Selv din glans må du låne,og brev...

Savonarola

Savonarola Jeg tror på mennesker som brenner.Det knitrer dypt i dem en mening.De synker aldri ned i slammetmed hjertet kaldt som er forsteining.På godt og vondt (Det er det samme!)er de med vidt utstrakte henderkorsfestet til en drøm om livet,om Gud...

Svin På Skog

Svin På Skog Kor e eg nå?Og ka gjør eg her?Her virre svære svinmellom tunge trær Eg e stiv av skrekkEg e stram av stankDe har blikk av bly og stålNå får eg grisabank Tryner og trærsama kor eg ser Sjekk...

Spor Av Glør (I Praha)

Spor Av Glør (I Praha) I Praha tar du på deg nettingstrømperog eggjer meg i prismekroners glans.Mens skuggane blir levande på veggen,så danser du ein heftig flamedans. I Wien les eg linjene i handaog sveiper deg i svarte enkeslør.Bak stengde dører...

Sitte Å Tenke

Sitte Å Tenke Eg sitte å tenke påkor honden blei av.Det va når eg va lidenog før eg blei slidenat eg fekk meg ein bu-hondte å ta meg av. Eg sitte å tenke påein heile oktav.Det va når eg va ungeog...

Kajsas Sang

Kajsas Sang Kajsas sang e om gjerderog om murar og om trer.Ingen lyd bryte fredenpå den kvite plassen der kor Kajsa e. Kajsas sang e om taushet.Ingen ord får bo i Kajsas munn.Hu har sett. Hu har lytta.Hu har skreke nok....

Løvetann Og Skvallerkål

Løvetann Og Skvallerkål Der går ingen vei tebage,og eg ser ingen vei heilt fram,eg kom som ein tjuv om nåttå,eg tura fram med brask og bram,eg flakka den øde heiå,og visst va snu ei skam. Får klora meg fast då,bygga og...