Saba Mülkün Verir Bade 2

Saba Mülkün Verir Bade 2

Saba mülkün verir bade
Dağıttıkça saba zülfün
Yıkar Çin mülkünü ahır
Harap eyler hata zülfün

Olanı olmasa asker
Çekildi şamahan asker
Habeş’te kesti çok serler
O Mehdi zamanda zülfün

Boyun selvi revan ettin
Duhanın enduha ettin
Acem mülkün yağma ettin
İran üzre Huıda zülfün

Diyar-ı zulmette seyran
Eder İskederi devran
Nebildir çeşme-i hayran
Hızırdır rahmına zülfün

Gence ile Karabağ’ı
Semerkant Buhara Dağı

Kurup Keşmir’de otağı
Horasan’dan yağa zülfün

Erişti hükmü şevkanı
Kızıl elmayı fermenı
Çekip bende Tatar Hanı
Şahı Rüstem Şam’a zülfün

Şeyda bülbül garip bülbül
Şeyda bülbül deli bülbül
Gel bizim ellere de bülbül

Buhara ile Kerman’a
Haber gitti Horasan’a
Düşüp pazar-ı büyrana
Senin ile baha zülfün

Giden aşıkların dadı
Elinde Zihni feryadı
Yeniden sahnı Bağdad’ı
Vuruptur Kerbela zülfün

Bir Cevap Yazın