Üç Güzel Gördüm

Üç Güzel Gördüm

Üç güzel gördüm de Han Ayvaz içinde
Çalınsın toy düğünde ta ben gelende
Biriksin Halep’in babam Şam’ın ayali
Çalınsın toy düğünde ta ben gelende

Kurban olam da kametine boyuna
Hayran olam da kaşlarının yayına
Dürlü libas Ayvaz balı boyuna
Diksin terzibaşı ta ben gelende

Binem kır atımı da esem bir yana
Düşmanın bağrını da dönderem kana
Beş yüz evvel ısmarladım Urum’a
Yedi kasapbaşı da ta ben gelende

Issız koyman da Köroğlu’nun odasın
Kötülere varsın koçyiğitler kadası
Beş yüz şişe de Urumeli badası
İçsün serhoşlarım da ben gelende

Bir Cevap Yazın