Ah İle Figan

Ah İle Figan

Bugün ah ile figanım
Ta arşa dayandı dilber
Bir ah çektim hayalimdan
Bütün cismim yandı dilber

Seyredelim dağı taşı
Açılmış nergiz menevşe
Kan karıştı akan yaşa
Gözüm kan boyandı dilber

Zayıfam tenimde yanmaz
Yalvarıram gönül kanmaz
Bülbül cefadan usanmaz
Ama ben usandım dilber

Bakma meluli halıma
Niçin girdin vebalıma
Acırım garip gönlüme
Hayki sana kandım dilber

Bir Cevap Yazın